Deelnemers 2016

F - geboren 2007
G - geboren 2008
H - geboren 2009


Foto's 2016

Flickr


Eindstanden

Categorie F
Categorie G
Categorie H


Deelnemers 2015

F - geboren 2006
G - geboren 2007
H - geboren 2008


Foto's 2015

Flickr


Eindstanden

Categorie F
Categorie G
Categorie H


Deelnemers 2014

F - geboren 2005
G - geboren 2006
H - geboren 2007


Foto's 2014

Flickr


Eindstanden

Categorie F
Categorie G
Categorie H


Deelnemers

F - geboren 2004
G - geboren 2005
H - geboren 2006


Foto's 2013

Flickr


Eindstanden

Categorie F
Categorie G
Categorie H


Deelnemers 2012

F - geboren 2003
G - geboren 2004
H - geboren 2005


Foto's 2012

Flickr


Eindstanden

Categorie F
Categorie G
Categorie H


Deelnemers 2011

F - geboren 2002
G - geboren 2003
H - geboren 2004


Foto's 2011

Flickr


Eindstanden

Categorie F
Categorie G
Categorie H

Reglementen

Het speeltempo bedraagt 15 minuten per persoon met vanaf de eerste zet een bijtelling van 10 seconden per zet. Onderstaande documenten zijn van belang voor de Nationale Pupillendag.

groepaantalaantal jongensaantal meisjes
F503911
G40319
H302010

Er zijn per categorie vijf bekers voor het algemeen kampioenschap en vijf bekers voor de meisjes. Voor meisjes is het dus mogelijk twee bekers te winnen, namelijk als ze bij de eerste vijf algemeen eindigen. Elke deelnemer krijgt na afloop een medaille als herinnering aan het toernooi.

Indeling

De indeling vindt plaats volgens Zwitsers op jeugdrating. Kinderen zonder rating komen volgens alfabet (achternaam) in de lijst.

Bepaling eindstand

Als twee of meer spelers met een gelijk aantal punten eindigen, dan worden de volgende criteria in deze volgorde gehanteerd:

  1. onderling resultaat
  2. Median Bucholz ((beste en slechtste tellen niet mee)
  3. Median SB (beste en slechtste tellen niet mee)
  4. Indien dan nog geljk:
    1. alleen als het om een eerste plaats gaat, worden beslissingsmatches/meerkampen gespeeld
    2. in alle overige gevallen worden de spelers ex aequo op alfabetische volgorde vermeld

De kans op een barrage is dus erg klein.

Spelersgebied en stiltegebied

Tijdens dit toernooi wordt er onderscheid gemaakt tussen het spelersgebied en een stiltegebied. Het spelersgebied is het gebied met de schaaktafels. Daar hebben enkel de spelers en de wedstrijdleiders toegang. Het spelersgebied is afgezet met een lint.

De gangen rondom de speelzalen en de ruimte tot aan het lint is stiltegebied. Het stiltegebied is toegankelijk voor publiek. Er mag echter absoluut niet worden gesproken. Het is verboden in zowel het spelersgebied als in het stiltegebied gebruik te maken van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten zoals bijvoorbeeld iPads.

Wedstrijdleiding

Hoofdwedstrijdleider

IA Frans Peeters

Wedstrijdleiders

FGHLive borden
Robert Huizer André van der Graaf Oliver de Hert IA Arno EliĆ«ns
Ton van der Werf

Spelregels

Er wordt volgens de normale wedstrijdregels van de FIDE gespeeld. Er behoeft niet te worden genoteerd. Aanhangsel A is niet van kracht. Dat betekent dat bij een onreglementaire zet zoals beschreven in artikel 7.5a de partij niet tot verlies leidt, maar de partij wordt vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet. Artikel 7.5b wordt niet toegepast.

Verzuimtijd en elektronische communicatiemiddelen

  1. De verzuimtijd is 10 minuten.
  2. Als ten aanzien van artikel 11 van de FIDE Regels voor het Schaakspel geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan verliest die speler de partij.